Akademizmus

Význam: strohý,chladný, střízlivý ráz, způsob a forma projevu; konzervativní umělecká metoda dodržující jisté normy

Další cizí slova

Tomismus

směr křesťanské filozofie vycházející z učení Tomáše Akvinského

Kordon

1. zátaras, zábrana, ochranné pásmo; souvislá řada příslušníků nějakého sboru chránící přístup na určité místo; 2. tvarovaný ovocný stromek; 3. mírně vystupující římsa dělící průčelí ve vodorovném směru

Iontoforesa [jontoforéza]

léčebná metoda, při které jsou např. do kloubů zaváděny ionty léků

Kalkulátor

počítačka, kalkulačka

Mortadela

jemný italský salám kulovitého tvaru

Toxikologie

nauka o jedech