Akantom

Význam: ohraničené bujení kůže

Další cizí slova

Revizionismus

úsilí o znovupojetí, změny, úpravy daného (stávajícího) stavu nebo názor

Fonetisace

převádění na písmo vyjadřující zvukovou stránku jazyka, fonetizování

Koncipovat

navrhovat pojetí, prvně zpracovávat, ideově plánovat

Osmologie

1. nauka o čichu a čichovém ústrojí; 2. nauka o osmóze

Hobby

koníček, záliba

Cement

1. prášková stavební hmota; 2. tmel užívaný v zubním lékařství