Akantom

Význam: ohraničené bujení kůže

Další cizí slova

Rigidita

nepružnost, ztuhlost, nehybnost, tvrdost, nekompromisnost, nepřizpůsobivost

Negližé

nedbalky, spodní prádlo, neúplné oblečení

Observace

pozorování, dohled; měření

Disposice

rozmístění, rozestavení; směrnice, pokyny; sklon, náchylnost, vrozený předpoklad

Titrace

metoda kvantitativní chemické analýzy, odměrná analýza

Theofanie

zjevení boha