Akawi

Význam: druh sýra v slaném nálevu

Další cizí slova

Benefit

zaměstnanecká výhoda

Šopování

pokovování, metalizace stříkáním

Astromantie

věštění z hvězd, ale ne na základě horoskopu

Myxomatosa

vznik mnohočetných nádorů z hlenové tkáně; virové onemocnění králíků

Přechodnice

křivka poměrné křivosti

Expulze

vypuzení, vyhnání