Akawi

Význam: druh sýra v slaném nálevu

Další cizí slova

Medián

1. aritmetický průměr dvou prostředních hodnot statistického souboru; 2. spiritista, duchař

Neonatální

novorozenecký

Unanimizmus

literárně-estetický směr počátku 20. století prosazující kolektivní soudržnost lidí

Farizejství

pokrytectví, dvoutvářnost

Kategorizace

zařazování, roztřiďování do kategorií, kategorizování

Forte

hud. silně; hlasitý tón; hlasitě hraná část skladby