Akcelerace

Význam: zrychlení,zrychlování

Další cizí slova

Infantofilie

náklonnost či reaktivita (zpravidla erotická) vůči malým dětem (0 - 5 let), podskupina pedofilie (pojem pedofilie obvykle označuje náklonnost k prepubertálním a raně pubertálním dětem)

Pančovat

ředit vodou; kazit

Diskutovat

mluvit o něčem; vést rozhovor (viz diskuze)

Absces

hlíza, dutina vyplněná hnisem,hnisavé zkapalnění tkáně

Šamrdle

nízká stolička

Kirne

nádoba na výrobu margarínové emulze