Akcelerace

Význam: zrychlení,zrychlování

Další cizí slova

Izotermický

probíhající při stálé teplotě

Atypický

mimořádný, neobvyklý

Analogický

obdobný, podobný, odpovídající

Union Jack [júnjn džek]

britská státní vlajka

Polarisátor

zařízení k získání polarizovaného elektromagnetického záření

Disfemismus

slovo se silně negativním citovým zabarvením