Akcelerátor

Význam: urychlovač, zrychlovač; zařízení, kterým se urychluje určitá činnost, děj; plynový pedál automobilu

Další cizí slova

Obstrukce

snaha zmařit něčí jednání; uzavření průsvitu, neprůchodnost

Agrese

napadení, ozbrojený vpád

Amfiteátr

elipsovitý nezastřešený prostor se stupňovitě se zvedajícími řadami pro diváky

Brejk

sport. rychlý protiútok s následným přečíslením bránícího soupeře

Interludium

mezihra; druh středověké divadelní hry; hudební vsuvka

Symbolismus

1. užívání symbolů, symboliky významů, symbolika, symbolizování; 2. umělecký směr konce 19. století