Akcentovat

Význam: zdůrazňovat, zvýrazňovat důležitost něčeho

Další cizí slova

Kultivar

vyšlechtěná odrůda užitkové rostliny

Ekvatoreální

rovníkový

Patricij

v antickém Řím plnoprávný občan; zámožný, bohatý občan

Fámulus

pomocník, sluha, nohsled, poskok

Heliofyt

světlomilná rostlina

Maniodeprese

chorobné stavy naprosté otupělosti z utkvělých představ