Akcentovat

Význam: zdůrazňovat, zvýrazňovat důležitost něčeho

Další cizí slova

Oftalmologie

oční lékařství

Playboy [plejboj]

krasavec, milovník, seladon

Olymp

vrchol možností

Konformace

prostorové uspořádání atomů v molekule sloučenin

Štokrle

stolička bez opěradla

Procento

jeden díl ze sta, setina celku