Akcept

Význam: přijetí, uznání, akceptace

Další cizí slova

Osárium

kostnice; ostatková skříňka

Fén

1. teplý, suchý, obv. nárazovitý vítr na závětrné straně pohoří, föhn; 2. vysoušeč vlasů

Šampionát

mistrovství, vrcholná sportovní soutěž

Tercie

třetí třída osmiletých středních škol; písmo o velikosti 16 bodů; třetí stupeň diatonické stupnice; interval o rozdílu tří tónů diatonické stupnice

Peloidy

slatinné a rašelinové zeminy, bahna, užívané jako bahenní koupele

Second hand [sekndhend]

z druhé ruky, nepřímo; prodej použitých věcí