Akcept

Význam: přijetí, uznání, akceptace

Další cizí slova

Šomáž

přerušení výroby, zastavení práce; ušlý zisk, nezaměstnanost; přerušení plavby způsobené překážkami na vodní cestě

Night club

noční podnik, noční klub, bar

Deklamátor

přednašeč, recitátor

Verzála

velké písmeno

Fago-

první část složených slov mající význam pohlcující potravu, hubící, ničící

Teodolit

geodetický přístroj k měření a vytyčování vodorovných a svislých úhlů