Akceptabilní

Význam: přijatelný, vyhovující

Další cizí slova

Šlamastyka

prekérní, nepříjemná situace; nesnáze, trampoty

Pansofie

všeobecná moudrost, univerzální poznání všeho

Pyo-

první část složených slov mající význam hnis, hnisavý

Jamb

dvouslabičná sestupná stopa; jambický verš

Hold

1. okázalý projev pocty nebo úcty; 2. výkupné, vynucený poplatek ve válce

Eutrofizace

obohacování prostředí živinami, hnojením