Akceptace

Význam: přijetí, uznání, akcept

Další cizí slova

Sikh

příslušník indické náboženské sekty

Fyziokratismus

ekonomická teorie považující za hlavní zdroj bohatství zemědělskou výrobu

Opidum

opevněné keltské hradiště městského typu

Nektarinka

ovoce podobné broskvi

Mesmerismus

učení o živočišném magnetizmu; využití hypnózy k léčebným účelům

Epilog

doslov, závěr, dohra