Akceptace

Význam: přijetí, uznání, akcept

Další cizí slova

Briefing [brífing]

krátké setkání činitele nebo mluvčího s novináři, informativní schůzka

Kunšaft

zákazník, klient

Sanovat

provádět sanaci, zachraňovat; upravovat

Pasimetr

přístroj k měření vnitřních rozměrů

Aerodrom

letiště

Pierot

typická postava francouzské pantomimy