Akceptant

Význam: osoba, která přijímá cizí směnku, směnečník

Další cizí slova

Anagramonym

pseudonym na základě anagramu vytvořený z osobního jména přesmyčkou

Trilobit

vymřelý prvohorní mořský členovec s krunýřem rozděleným na tři části

Fotometrie

obor zabývající se měřením světelných veličin využitím zejm. fotoelektrického jevu

Koxagra

dna kyčelního kloubu

Afiš

reklamní nápis, plakát

Hypocykloida

jedna z kotálnic