Akceptant

Význam: osoba, která přijímá cizí směnku, směnečník

Další cizí slova

Sionismus

židovské nacionalistické hnutí podporující samostatný židovský stát

Appearan ce [epírens]

vnější vzhled, výraz, image

Runway [ranvej]

vzletová a přistávací dráha

Nitro-

první část složených slov mající význam dusík, dusíkatý

Pansexualizmus

teorie, že veškeré lidské jednání je založeno na sexu

Dyshidrotický

Dishydrotický - od dishydróza = fyziolog. porucha tvoření a pachu potu