Akceptant

Význam: osoba, která přijímá cizí směnku, směnečník

Další cizí slova

Novela

1. prozaický útvar středního rozsahu a ucelené kompozice; 2. nová právní norma upravující starší

Dialektický materialismus

Věda o nejobecnějších zákonech vývoje přírody, společnosti a myšlení.

Talisman

malý předmět pro štěstí nebo ochranu, amulet, maskot

Erotizmus

milostné nadšení, smyslnost

Metastáza

druhotné ložisko vzniklé zavlečením nákazy z primárního ložiska

Andante

volně, volným tempem; skladba nebo věta skladby v tomto tempu