Akceptor

Význam: 1. atom, molekula nebo ion přijímající elektron, elektronový pár nebo proton od jiné obdobné částice (donoru); 2. porucha krystalové mřížky polovodiče, způsobující děrovou vodivost

Další cizí slova

Tokáta

hudební skladba volné formy pro klávesové nástroje

Nidace

uhnízdění oplodněného vajíčka v děložní sliznici

Ileum

dolní část tenkého střeva

Korporace

obchodní společnost, obv. akciová společnost; sdružení, spolek, společnost

Isoton

člen skupiny nuklidů se stejným počtem neutronů a s různým protonovým číslem

Detašér

odborný čistič skvrn