Akceptor

Význam: 1. atom, molekula nebo ion přijímající elektron, elektronový pár nebo proton od jiné obdobné částice (donoru); 2. porucha krystalové mřížky polovodiče, způsobující děrovou vodivost

Další cizí slova

Feminisace

1. početní převaha žen; 2. hormonálně vyvolaný projev sekundárních pohlavních znaků samičích u samců; 3. objevení se ženských pohlavních orgánů u mužů, zdůraznění těchto znaků u mladých dívek nebo starých žen

Antidotum

látka s opačným účinkem k jiné látce, protilátka, protijed

Gynekomastie

vývin poprsí u mužů v důsledku hormonálních poruch

Metodisté

evangelická církev vzniklá z anglikánské

Mozaika

1. útvar sestavený z malých částí; 2. virová choroba rostlin

Guvernantka

domácí vychovatelka nebo učitelka