Akceptovat

Význam: přijímat, souhlasit

Další cizí slova

Cyklovač

zařízení regulující pohyb v dávkách, cyklech

Mesoblastos

střední zárodečný list, mezoderm

Klasa

1. školní třída; 2. vynikající úrovně, skvělý, třída

Mineralogie

nauka o minerálech

Italizmus

jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka z italštiny nebo podle italštiny v něm vytvořený

Nozo-

první část složených slov mající význam nemoc, nemocný