Akceptovat

Význam: přijímat, souhlasit

Další cizí slova

Reversace

obrácení chodu stroje, např. smyslu otáček, rychlosti

Versatilka

patentní tužka

Translatologie

teorie uměleckého překladu

Ad auditorem [ad audytórem]

k naslouchajícímu, k posluchači; populisticky, podbízivě, oportunně, bez ohledu na pravdu

Taille [taj]

část těla mezi hrudí a boky, pas; štíhlá postava

Materialistický

vycházející z materializmu.; hodnotící z hlediska peněz nebo hmotných statků