Akcesorní

Význam: vedlejší, nepodstatný, přídavný, akcesorický

Další cizí slova

Féerie

výpravná divadelní hra s fantastickými ději a postavami; cirkusové představení s dějem a překvapivými prvky; kouzelný výjev

Formativní

vytvářející, utvářející

Frézování

metoda mechanického třískového obrábění frézou

Hipologie

nauka o koních

Shuttle [šatl]

dopravní prostředek uskutečňující časté a krátké cesty sem a tam, kyvadlová doprava

Fundamentální

základní, zásadní, podstatný, hlavní