Akcesorní

Význam: vedlejší, nepodstatný, přídavný, akcesorický

Další cizí slova

Danub

nejstarší chladné období alpského zalednění, donau

Urgovat

upomínat

Aproximace

1. přiblížení, přibližnost; 2. přibližná hodnota; nahrazení čísla vhodným blízkým číslem

Monopolista

podnikatel bez konkurence

Troposféra

nejnižší vrstva zemské atmosféry, v níž se tvoří počasí

Atraktivní

poutavý, budící zájem; lákavý, vábivý