Akcidence

Význam: příležitostná tiskovina

Další cizí slova

Tetrapod

čtvernožec

Bon

cenný papír

Biodiversita

vlastnost veškerých živých systémů vykazovat rozdílnost

Retroflexe

ohnutí orgánu směrem dozadu

Grafika

umění psaní a kreslení; umělecká reprodukční technika; dílo vzniklé reprodukční technikou;zachycení hlásek písmem

Skartace

vyřazování písemností z registratury podle příslušných hledisek