Akcidence

Význam: příležitostná tiskovina

Další cizí slova

Vidi

viděl jsem, četl jsem, souhlasím

Imitovat

napodobovat (viz imitace)

Disperzita

stupeň disperze

Resignace

vzdání se úřadu; trpná odevzdanost

Byznys

obchod, obchodování; povinnost, úkol, starost

Perfektní

dokonalý; dokončený, úplný; týkající se perfekta