Akcidens

Význam: nepodstatné, nepatřící k podstatě, nahodilé, měnlivé, dočasné

Další cizí slova

Coroner [koroner]

úřední ohledávač mrtvol

Hyperpnoe

prohloubené dýchání

Pelvis

pánev

Galisace

úprava ovocného vína snížením obsahu kyselin přídavkem roztoku cukru ve vodě; galování

Elektroencefalografie

lékařská neurologická vyšetřovací metoda zachycující mozkové elektrické potenciály a jejich proměny, zkratka EEG

Refrigerace

zchlazování, zchlazení