Akcidentála

Význam: znaménko pro zvýšení nebo snížení tónu, znaménko rušící předznamenění

Další cizí slova

Nefrosklerosa

skleróza ledvin

Ultimativní

rozhodný, krajní, bezpodmínečný; vydírající

Responzorium

přednesová hudební forma, při níž se střídá sólový zpěv a odpovědi sboru rest, zbytek, zůstatek; nedokončená práce; nedoplatek

Rolovat

1. svinovat; 2. posunovat po displeji objekt (text, obrázek), který je větší než plocha displeje; 3. pojíždět letadlem po letištní ploše

Demonetizace

zrušení platnosti kovové mince jako zákonného platidla; znehodnocení, stažení mince z oběhu

Transformovat

přetvářet, přeměnit, převádět, převést