Akcidentála

Význam: znaménko pro zvýšení nebo snížení tónu, znaménko rušící předznamenění

Další cizí slova

Ekumenický

1. všeobecný, světový; 2. týkající se všech křesťanských církví, sjednocující všechny křesťanské církve

Fysika

obor studující základní vlastnosti hmoty a nejjednodušší formy jej o pohybu

Akcie

cenný papír představující určitý majetkový podíl a opravňující majitele k určitým právům

Delfín

1. ozubený savec z řádu kytovců schopný se učit; 2. plavecký styl

Grave

hud. těžce, vážně, odměřeně, důstojně; skladba nebo úvod skladby v tomto tempu

Logos

slovo