Akcionář

Význam: majitel akcie, podílník akciové společnosti

Další cizí slova

Grandiosita

mohutnost, vznešenost, velkolepost, velkorysost, grandióznost

Caravela [karavela]

dvou- nebo třístěžňová plachetnice; 2. francouzské proudové letadlo

Instruktor

kdo předvádí instruktáž; cvičitel, učitel

Imponovat

působit mocným dojmem, vzbuzovat obdiv

Elektrochemie

obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie v elektrickou a naopak, rovnováhou v roztocích elektrolytů, jejich elektrickou vodivostí

Parazol

slunečník