Akcionář

Význam: majitel akcie, podílník akciové společnosti

Další cizí slova

Superlativ

třetí stupeň při stupňování přídavných jmen a příslovcí vyjadřující nejvyšší míru vlastnosti

Inkulturace

zkulturňování; vnášení kultury, vzdělanosti, civilizačních norem

Rezortizmus

zaměření na úzký obor činnosti

Šlamastyka

prekérní, nepříjemná situace; nesnáze, trampoty

Kuff

holandská široká pobřežní plachetní loď

Rumiště

smetiště