Aklamace

Význam: veřejné hlasování; veřejný projev souhlasu, hlasité pozdravování

Další cizí slova

Pyranometr

přístroj k měření globálního slunečního záření

Meč

sportovní utkání, zápas

Teismus

názor, směr, který uznává existenci Boha a jeho působení ve světě

Dentakryl

druh plastické hmoty užívané zejm. na zubní protézy

Warrant

doklad o plné moci, postoupení určitého práva

Karies

zubní kaz; dlouhodobý zánět kosti, kostižer