Aklimace

Význam: změna určitého faktoru prostředí podmiňující zlepšené přežívání organizmu

Další cizí slova

Autokefální

svébytná, nezávislá církev (u pravoslavných církví)

Antipasáty

vzdušné proudy, které vanou od rovníku k obratníkům

Figurace

1. sestavení, seskupení; 2. výzdoba hlasů skladby vedlejšími melodickými tóny

Spekulace

přemýšlení, rozumová úvaha; promyšlené jednání sledující dosažení prospěchu, zisku

Introverse

uzavřenost, zaměřenost do vlastního nitra

Rentabilní

výnosný