Aklimace

Význam: změna určitého faktoru prostředí podmiňující zlepšené přežívání organizmu

Další cizí slova

Goblén

nástěnný koberec

Enter [entr]

vstoupit, vejít; výp. tech. klávesa užívaná k odeslání vstupu počítači, potvrzení instrukce

Knokautovat

udeřit knokautem, srazit k zemi; bleskově porazit

Bojler

zásobník a ohřívač vody

Soul

duše; procítěný hudební i pěvecký projev, styl černošské severoamerické hudby hudby

Deprese

pokles, snížení; prohlubeň, proláklina; stav skleslosti, sklíčenosti