Aklimatizace

Význam: přivykání, přizpůsobení se novému prostředí

Další cizí slova

Kvitance

stvrzenka, účtenka, potvrzení o zaplacení dluhu

Casula [kasula]

součást liturgického oděvu, mešní roucho kněží, ornát

Presbytář

kněžiště; chrámový prostor vyhrazený kněžím, např. kolem hlavního oltáře

Toxický

jedovatý

Hyperreflexie

Nadměrné vystupňování reflexních pohybů

Abonnement [abonmá]

předplatné, předplacení, subskripce