Akline

Význam: izočára s nulovou magnetickou inklinací, shodná s geomagnetickým rovníkem

Další cizí slova

Avokádo

tropický strom hruškovec přelahodný pěstovaný pro peckovice, které se užívají zejm. v čerstvém stavu

Korektiv

opravný, nápravný prostředek

Koketní

vyzývavý, vábný, svůdný

Aligátor

druh amerického krokodýla

Aktivita

1. činnost, činorodost; 2. schopnost reagovat na vnější podněty; 3. počet radioaktivních přeměn za jednotku času

Chronogram

nápis se zašifrovaným letopočtem ve zvýrazněných písmenech