Akline

Význam: izočára s nulovou magnetickou inklinací, shodná s geomagnetickým rovníkem

Další cizí slova

Hypotrachefion

spodní část sloupové hlavice

Kult

náboženský obřad; uctívání, velebení, často nekritické

Kancerogeneze

vznik zhoubného bujení, karcinogeneze

Retinitida

zánět sítnice oka

Hypsometrie

1. výškopis; 2. měření výškových rozdílů

Difrakce

ohyb