Akméizmus

Význam: ruský literární směr druhého desetiletí 20. století

Další cizí slova

Reglementace

úprava záležitostí podle reglementu

Traducianismus

názor, že zrozením člověk dědí nejen tělo, ale i bohem stvořenou duši rodičů

Karnifikace

nahrazení tkáně plic nově utvořeným vazivem masitého vzhledu

Compact disc [kompakt dysk]

kompaktní deska, kompakt, cédéčko, zkratka CD

Akustický

zvukový; sluchový

Bagáž

zavazadlo