Akomodace

Význam: přizpůsobení, adaptace

Další cizí slova

Karter

spodní část skříně spalovacího motoru

Perhumidní

nadměrně vlhký

Merycismus

úmyslné přežvykování (ruminace) spojeno s příjemnými pocity, v některých rodech snad dědičný; návrat potravy ze žaludku do úst a opětovné přežvýkání a polknutí

Sufix

přípona

Hadron

těžká elementární částice podléhající silné interakci

Pozitivum

kladná stránka události, jevu