Akomodace

Význam: přizpůsobení, adaptace

Další cizí slova

Aniso-

první část složených slov mající význam nestejný, nestejnost

Architektura

1. stavební umění; 2. stavitelská díla, budovy, objekty ap.

Šejch

arabský vládce knížectví, kmenový náčelník

Civilista

nevoják, civil

Kvizkvíz

společenská hra s otázkami a odpověďmi, hádanková soutěž; krátký ústní nebo písemný test

Uter-

první část složených slov mající význam děloha, děložní