Akordeon

Význam: tahací harmonika s klávesnicí

Další cizí slova

Choliamb

druh šestistopého jambického verše

Forézie

kladná interakce dvou organizmů, z nichž jeden využívá druhého k svému přemístění

Supervize

dohled, dozor, kontrola, inspekce

Augur

starořímský kněz a věštec

Blankyt

azurová modř, lazur

Rančer

majitel ranče, farmář