Akordeon

Význam: tahací harmonika s klávesnicí

Další cizí slova

Pedogeneze

1. vznik a vývoj půd z hornin; 2. partenogenetické rozmnožování larválních stadií

Ulmifikace

půdotvorný proces, při němž se organické zbytky mění v rašelinu, rašelinění

Konfabulace

smyšlenka; chorobná obrazotvornost

Ranč

dobytkářská farma

Senilita

stařeckost, stárnutí, senilnost

Antinomie

paradox, aporie, protiklad, logicky neřešitelný rozpor