Akr

Význam: 1. stará plošná jednotka; 2. acre [ejkr]- britsko-americká plošná jednotka rovná 4 046,873 m2

Další cizí slova

Parkán

prostor mezi dvěma hradbami; plot, ohrada

Anulace

zrušení, prohlášení za neplatné, anulování

Kartogram

tematická mapa zachycující barvou nebo rastrem kvantitu jevu

Meniskus

chrupavčitá kloubní ploténka, zejm. v kolenním kloubu

Hausarest

domácí vězení

Parafrázovaný

volně obměněný, vyjádřený jiným způsobem