Akr

Význam: 1. stará plošná jednotka; 2. acre [ejkr]- britsko-americká plošná jednotka rovná 4 046,873 m2

Další cizí slova

Atethese

prohlášení části textu nebo celého díla za nepravé

Made in [mejd in]

vyrobeno v; označení země výroby zboží

Alienace

odcizení; duševní porucha, porušení identity, integrity osobnosti

Kvintilión

číslo 10 na 30, v některých státech (např. v USA) číslo 10 na 18

Emerze

1. vynoření, objevení se; 2. konec zatmění, zákrytu, vystoupení ze stínu planety

Desensibilace

snížení, ztráta citlivosti, znecitlivění