Akrece

Význam: růst anorganických těles přirůstáním nových částic na vnější straně

Další cizí slova

Demigrosisté

Prodejní sklady. Jejich činností je současný prodej pro živnostníky, maloobchodníky, velkké firmy i pro konečného spotřebitele. Převážně jde o sortiment, který se v síti prodejen jen obtížně prodává (řezivo, paliva apod.).

Prezent

dar; nehodný člověk, prevít

Portfólio

rozdělení investičních zdrojů s cílem snížení rizika, skladba cenných papírů

Autofonie

zesílené vnímání vlastní řeči

Markrabě

titul některých knížat, např. moravských

Street-ball [strítból i strítbal]

pouliční obdoba košíkové; hra dvou hráčů proti dvěma na jeden koš