Akreditace

Význam: pověření, zplnomocnění; potvrzení, schválení

Další cizí slova

Triér

čistič zrna

Hygroskopicita

schopnost látek pohlcovat a udržovat vlhkost, hydroskopie, hygroskopičnost

Videotext

přenos informací z centra na obrazovku účastníka; zahrnuje teletext a videotex

Recesivita

ústup dědičných znaků u míšenců; sklon k ustupování; recesivní stav

Renomé

dobré jméno, dobrá pověst, věhlas

Suspenzor

suspensor podpínadlo; chránič šourku