Akreditiv

Význam: platební dokument, finanční částka složená v bance rezervovaná pro úhradu určitého zboží; pověřovací listina

Další cizí slova

Superintendant

vedoucí, dozorce, kontrolor, inspektor, komisař, náčelník; hodnost policejního důstojníka; vyšší hodnost evangelického duchovního

Dengue

virové onemocnění v tropických a subtropických oblastech

Meritorní

podstatný, věcný

Deodorace-

zbavování vůně nebo zápachu chemickými prostředky

Ča-ča

moderní společenský tanec kubánského původu

Homofórion

třímetrová stuha - část liturgického oděvu v pravoslavných církvích