Akreditiv

Význam: platební dokument, finanční částka složená v bance rezervovaná pro úhradu určitého zboží; pověřovací listina

Další cizí slova

Mobilizmus

geotektonická hypotéza, předpoklad horizontálního pohybu pevnin po spodních vrstvách zemské kůry

Telematika

telekomunikační přístup k centrálně uloženým informacím

Carizmus

systém vlády založený na neomezené moci cara

Impasto

způsob malby spočívající v nanášení silné vrstvy barev

Duatlon

kombinace dvou sportovních disciplín

Densimetr

hustoměr