Akribie

Význam: přesnost, pečlivost, pozornost,svědomitost

Další cizí slova

Dossier [dosje]

svazek listin, pouzdro na listiny

Anatéma

v židovství a v katolické církvi klatba, prokletí spojené s exkomunikací

EVA

-Economic Value Added - ekonomická přidaná hodnota; ukazatel EVA měří výkonnost firmy tak, že od vykázaného zisku odečte náklady na vlastní kapitál firmy. Manažeři hodnocení na bázi EVA jsou tak odměňováni pouze za taková rozhodnutí, která zvyšují hodnotu

Kóta

vzdálenost bodu nd základny, průmětny; rozměr součásti na technickém výkresu; údaj absolutní nebo relativní výšky

Aterom

cysta mazové žlázy

Salchow

druh krasobruslařského skoku