Akribie

Význam: přesnost, pečlivost, pozornost,svědomitost

Další cizí slova

Anticykiona

tlaková výše

Depandance

vedlejší budova, přístavek, oddělená část domu, hotelu, ubytovny; pobočka

Kryofilní

chladnomilný, přizpůsobený životu v nízkých teplotách

Blasto-

první část složených slov mající význam 1. zárodek, zárodečný; 2. vzniklý blastézou

Ardente

ohnivě

Tenerifa

šitá krajka