Akrodynie

Význam: bolestivost končetin

Další cizí slova

Zdymadlo

plavební komora slouží k překonání výškového rozdílu hladin

Pingl

číšník

Agloporit

umělé lehké pórovité plnivo do betonu

Studium

získávání poznatků, vzdělávání na středních a vysokých školách, studie

Sympatik

žebříčkovitě uspořádaná samostatná část nervového systému vystupující z míchy

Monergol

jednosložková kapalná pohonná látka