Akrodynie

Význam: bolestivost končetin

Další cizí slova

Žakár

text. složitá vazba nebo vzor; tkalcovský stav na. tkaní velkých vzorů

Intransitivum

nepřechodné sloveso

Anaerobní

nevyžadující ke svému životu kyslík

Danub

nejstarší chladné období alpského zalednění, donau

Iatrogenie

poškození zdraví vzniklé negativním působením léčebného zásahu

Ileo-

první část složených slov mající