Akrofobie

Význam: chorobný strach z výšek,z hloubky

Další cizí slova

Šejkr

nádoba na míchání nápojů

Parasol

slunečník

Arat

mongolský pastevec

Dendrochronologie

zabývá se zkoumáním letokruhů - určování stáří objektu pomocí stáří stromů, vychází se z odlišností letokruhů

Autokolimace

zpětný chod světelného paprsku optickou soustavou po původní dráze při kolmém dopadu na odrážející plochu

Strangulace

zaškrcení