Akromegalie

Význam: chorobné zvětšení okrajových částí těla

Další cizí slova

Mura

smyv zvětralin a vegetačního krytu srážkovým přívalem v horách doprovázený kamennými lavinami

Hypofysa

žláza s vnitřní sekrecí uložená na spodině mozku, podvěsek mozkový

Mosaika

1. útvar sestavený z malých částí; 2. virová choroba rostlin

Egocentrismus

v jednání i myšlení pozornost zaměřená na vlastní osobu

Destruktivní

ničivý, rozkladný, rozvratný, destrukční

Mohér [mohér]

angorská vlna nebo látka z ní