Akromikrie

Význam: zkrácení končetin

Další cizí slova

Škuner

menší dvojstěžňová plachetnice

Ctnost

trvalá a pevná dispozice konat dobro

Bubble-gum [bablgam]

žvýkačka, z které se dají vyfukovat bubliny

Corium [korium]

prokrvená a inervovaná vazivová vrstva kůže pod pokožkou, škára; buněčná vrstva pod pokožkou kořenů

Panteizmus

názor o jednotě boha a světa, jejich totožnosti

Moralizovat

vydávat mravní ponaučení, umravňovat