Akromikrie

Význam: zkrácení končetin

Další cizí slova

Iatrogenie

poškození zdraví vzniklé negativním působením léčebného zásahu

Hypnologie

nauka o spánku a hypnóze

Pozitiv

základní stupeň při stupňování přídavných jmen a příslovcí; nepřenosné malé varhany; fotografický obraz vzniklý vyvoláním negativu

Sporofyl

výtrusný list

Degenerovaný

odrodilý, zvrhlý, zrůdný, zhanobený

Malström [malstrém]

točivé proudění vody, vznikající střetem dvou příbojových vln vnikajících do mořské úžiny ze dvou protilehlých stran