Akronymum

Význam: zkratkové slovo,složené z počátečních hlásek nebo slabik více slov

Další cizí slova

Sekundogenitura

druhorozenectví

Kindžál

sečná a bodná zbraň s krátkou dvoubřitou čepelí

Šašlyk

kousky masa opečené na rožni

Anilin

aromatický amin, bezbarvá olejovitá jedovatá kapalina

Bibliografie

ucelený soubor druhotných informací; obor zpracování a užití těchto informací; seznam knih, literatury, spisů

Weekend

víkend