Akropole

Význam: opevněný posvátný okrsek umístěný na nejvyšším místě města

Další cizí slova

Bestie

1. šelma, zvíře; 2. surový člověk

Fóršrift

předloha, předpis

Pýthie [pítyje]

předpovídající osoba, věštkyně; osoba s dvojsmyslnými, tajemnými výroky

Domptér [dontér]

krotitel dravé zvěře, drezér

Enudace

obnažení, odhalení

Externalismus

teorie, podle které vznik a vývoj vědeckého poznání ovlivňují pouze vnější podněty