Akropolis

Význam: opevněný posvátný okrsek umístěný na nejvyšším místě města

Další cizí slova

Screen [skrín]

obrazovka počítače

Astenosféra

zemská vrstva se sníženou viskozitou ležící pod litosférou

Dublé

pozlacený neušlechtilý kov nebo výrobky z něho

Sárí

indické ženské šaty, pruh látky omotaný kolem těla, dlouhý oděv v indickém stylu

Séro-

první část složených slov mající význam sérum, sírový

Judikát

soudní rozhodnutí, rozsudek a usnesení, nález,judikace