Akrostichon

Význam: báseň, v níž počáteční nebo koncové hlásky, slabiky nebo slova veršů tvoří další informaci

Další cizí slova

Atropin

alkaloid obsažený hlavně v rulíku zlomocném, užívaný jako lék v očním lékařství a v chirurgii

Modelér

výtvarník navrhující modely pro sériovou výrobu; pomocník sochaře

Subskripce

předplácení, abonmá; podepsání, povolení, schválení

Fago-

první část složených slov mající význam pohlcující potravu, hubící, ničící

Refinancování

poskytování úvěrů centrální bankou bankám komerčním

Skopie

druhá část složených slov mající význam zjišťující, detektující