Akt

Význam: 1. čin, výkon; 2. dějství; 3. výtv. umění-dílo zobrazující nahý lidský model

Další cizí slova

Bibliomancie

věštění z bible

Debut [debut i debit]

první vystoupení zahajující veřejnou (obv. uměleckou) dráhu, první uveřejněné dílo

Klarifikace

objasnění; očištění; čiření; připomenutí a upozornění pacienta na jeho myšlenky, pocity, postoje a objasnění některých aspektů jeho chování

Abrogace

zrušení právního předpisu nebo jeho části; derogace

Adaptace

přizpůsobení, přetvoření; úprava, přestavba

Koloptosa

pokles příčného tračníku