Aktinoid

Význam: jeden ze čtrnácti radioaktivních chemických prvků následujících v periodickém systému prvků za aktiniem

Další cizí slova

Absolutismus

samovláda, neomezená vládní moc jedince

Dasein [dázajn]

pobyt, bytí zde; konkrétní existence

Menhir

megalitický kultovní památník

Nivelisace

vyrovnávání rozdílů, nivelace; rovnostářství; ochuzení výrazových vlastností originálu

Fakticita

povaha toho, co existuje jako fakt

Kurzor

pohyblivá viditelná značka na obrazovce počítače ukazující aktuální polohu znaku