Aktinomyceta

Význam: jednobuněčný organizmus rodu Actinomyces, příbuzný bakteriím

Další cizí slova

Komandita

obchodní společnost, kde alespoň jeden společník ručí celým jměním, ostatní jen vklady

Disneyland [dyznylend]

pohádková, vysněná země

Novela

1. prozaický útvar středního rozsahu a ucelené kompozice; 2. nová právní norma upravující starší

Hyponymie

významová podřazenost slova (moucha je hyponymem slova hmyz)

Xylofon

bicí dřevěný hudební nástroj

Diametrální

procházející středem; protichůdný, protikladný, opačný