Aktinomykosy

Význam: infekční onemocnění rostlin, zvířat i člověka vyvolaná aktinomycetami

Další cizí slova

Résumé [rezimé]

přehledný obsah, shrnutí, výtah

Dekódovat

dešifrovat, odkódovat zakódovanou informaci

Arcibiskup

římskokatolický metropolita nebo biskup některých význačných diecézí

Reserva

zásoba, záloha

Ionisátor [jonyzátor]

činitel, zařízení způsobující ionizaci

Mašinerie

soustava strojů; složitý přesný mechanický postup