Aktinomykózy

Význam: infekční onemocnění rostlin, zvířat i člověka vyvolaná aktinomycetami

Další cizí slova

West

západ

Choriamb

v antické metrice básnická stopa složená z trocheje a jambu

Rozeta

ornamentální motiv ve tvaru růžice; kruhové okno zdobené kružbou (obv. gotické)

Zygota

oplozené vajíčko živočichů nebo oplozená vaječná buňka rostlin obsahující diploidní počet chromozomů

Psychodiagnostika

metody posuzování psychických procesů a stavů

Apatie

netečnost a lhostejnost k vnějším podnětům, apatičnost