Aktivace

Význam: vybuzení, povzbuzení k činnosti, uvedení do činnosti

Další cizí slova

Stenokardie

záchvatovitá srdeční bolest za hrudní kostí vystřelující do levé ruky způsobená onemocněním věnčitých tepen

Bruchy

Spodní kalhoty se zvaly česky "hace" nebo "bruchy" (ze staroněmeckého označení "Brouchen"). Šily se ze lnu, jemné vlny a někdy i z hedvábí.

Neofašizmus

ideologie a politické hnutí usilující o obnovení fašizmu

Relevance

závažnost, důležitost; právní platnost termínu

Bazo-

první část složených slov mající význam 1. spodní, základový, bazální; 2. zásaditý, bazický, alkalický; 3. týkající se bazických hornin

Fagie

druhá část složených slov mající význam hubení, ničení