Aktivita

Význam: 1. činnost, činorodost; 2. schopnost reagovat na vnější podněty; 3. počet radioaktivních přeměn za jednotku času

Další cizí slova

Kvér

puška, zbraň

Epilování

odstraňování pesíků z kožešin vystřihováním

Traumatologie

obor lékařství zabývající se prevencí, diagnostikou, léčením a rehabilitací poranění, zejm. pohybového ústrojí

Intrika

postranní a nečestné jednání, úskok, lest, dějová zápletka

Aspartam

umělé sladidlo

Si

solmizační slabika pro tón h