Aktivum

Význam: 1. majetek, jmění firmy; 2. slovesný činný rod

Další cizí slova

Astenosféra

zemská vrstva se sníženou viskozitou ležící pod litosférou

Dean [dýn]

hodnostář anglikánské církve, děkan

Dekor

výzdoba, ozdoba

Alogismus

nelogický soud, výrok odporující logice

Imprese

1. dojem, vjem; 2. vpáčení kosti; 3. otisk, jáma, prohloubení, zářez

Fraktál

útvar s velkou vnitrní členitostí, jehož motiv se opakuje v nekonečně mnoha různých velikostech, např. sněhová vločka, mořské pobřeží