Aktovka

Význam: 1. taška, zejm. na spisy; 2. divadelní hra o jednom dějství

Další cizí slova

Kombinát

spojení různých vzájemně se doplňujících výrobních závodů v jeden podnik

Transitron

tranzistorový oscilátor

Borreliosa

akutní infekční onemocnění vyvolané spirochetami rodu Borrelia, přenášenými zejm. klíšťaty

Supervize

dohled, dozor, kontrola, inspekce

Heroismus

hrdinství, bohatýrství

Kapriciosní

náladový, rozmarný, nevypočitatelný, vrtkavý