Aktuální

Význam: týkající se současnosti, živý;naléhavý

Další cizí slova

Heling

mírně skloněná plocha v loděnici sloužící ke spouštění lodí na vodu a jejich vytahování

Splendid isolation [splendyd ajzolejšn]

princip britské zahraniční politiky v 19. století spočívající v neúčasti na konfliktech jiných evropských mocností a umožňující soustředění na koloniální expanzi, skvělá izolace

Dekan

lineární nasycený uhlovodík s deseti atomy uhlíku; úsek ekliptiky o velikosti 10 stupňů

Kondensátor

1. výměník tepla chladicího zařízení; 2. zařízení na shromažďování elektrických nábojů, složené ze dvou vodičů oddělených od sebe izolujícím prostředím

Damoklův meč

meč visící nad hlavou; hrozba stálého nebezpečí

Manicheismus

asketické náboženské staroperské učení