Akulturace

Význam: vzájemné přejímání a splývání rozdílných kultur

Další cizí slova

Dekurz

denní záznam o průběhu nemoci; běh, průběh

Rigor mortis

posmrtná ztuhlost

Fetus

zárodek savců v pokročilém vývojovém stadiu

Inhalace

vdechování

Silice

éterický olej, směs těkavých vonných látek

Šampion

mistr, vítěz