Akumulace

Význam: hromadění, nahromadění

Další cizí slova

Juta

lýková vlákna jutovníku zpracovávaná na pytlovinu, lana, provazy

Medaile

oboustranně zdobená obvykle okrouhlá destička, pamětní mince, odměna za vítězství nebo za účast v soutěži

Modeletto

model sochařského díla provedený v drobném měřítku, modellino

Kasava

maniok, tapioka; manioková mouka, chléb z maniokové mouky

Peloidy

slatinné a rašelinové zeminy, bahna, užívané jako bahenní koupele

Pendl

hráč, který může startovat za dvě družstva