Akupresura

Význam: léčebná metoda využívající tlak na určité body povrchu lidského těla

Další cizí slova

Rentgen

starší jednotka pro ozáření; přístroj na prozařování hmoty rentgenovým zářením

Artefakt

umělý výtvor, lidský výrobek; 1. prehistorický nástroj; 2. uměle vzniklá nebo pozměněná struktura buněk

Fylogenese

vývoj člověka a ostatních organizmů

Disidence

nesouhlas, odpadlictví, odpor

Trap

klus; spěch

Krenelování

zdobení budov pevnostními motivy